ravinteet vedestä   satlantic:  suna, lobo ja isus v3

ravinteiden mittaaminen vedestä - nitraatti

Satlantic Suna (Submersible Ultraviolet Nitrate Analyzer)

SUNA nitraatti-analysaattori on yksi Satlanticin valmistamista huippuluokan vedenlaatuanalysaattoreista. SUNA on kustannustehokas ratkaisu reaaliaikaisten, kemikaalivapaiden nitraattianalyysien suorittamiseen sekä makeissa vesissä, rannikkovesissä että merivesissä. Nitraattipitoisuuksien mittaaminen käy SUNA-anturilla jatkuvatoimisesti ja nopeasti. Tulokset ovat helposti integroitavissa muihin käytössä oleviin veden monitorointijärjestelmiin. SUNA:n toimintaa täydentävät Windows-pohjaiset ohjelmat, jotka mahdollistavat mittausasetusten vaivattoman säätämisen, anturin helpon käytön maastossa sekä tarvittavien kalibrointien sujumisen ongelmitta.

SUNA:n toiminta nojaa MBARI-ISUS -nitraattimittausmenetelmään, joka on laajalti käytetty ympäri maailman. Menetelmä perustuu liuenneen epäorgaanisen aineksen karakteristiseen absorbtioon UV-valon spektrissä. Kemikaalit absorboivat UV-valoa, ja kullakin kemikaalilla on yksilöllinen absorbtiospektri. Lopullinen nitraattipitoisuus lasketaan UV-valon absorbtion algoritmejä hyödyntäen. Laskenta tapahtuu SUNA:ssa automaattisesti. Menetelmä on osoittautunut kestäväksi, herkäksi ja silti vakaaksi jopa pitkäaikaisissa mittauksissa, myös erittäin ankarissa olosuhteissa. 

Satlantic LOBO (Land/Ocean biogeochemical observatory)

LOBO:lla tarkkailet vedenlaatua varmasti ja tarkasti myös herkimmissä ja vaihtelevimmissa ekologisissa ympäristöissä, kuten suistoalueilla ja sisävesissä. LOBO edustaa korkeaa laatua ja edistyksellistä resoluutiota in-situ -antureiden tarjonnassa. Laitteella mitattavia ominaisuuksia ovat muun muassa:

  • Fysikaaliset: lämpötila, syvyys, suolaisuus (optiona), virtauksen profilointi (optiona) sekä sameus
  • Kemialliset: kromoforinen liuennut orgaaninen aines (CDOM), nitraatti ja liuennut happi
  • Biologiset: klorofyllin fluoresenssi, optiona muut rinnalla esiintyvät pigmentit.

LOBO kokonaisuuteen sisältyy kelluva lautta, johdoton telemetri- ja virtajärjestelmä, integroitu anturisuoja, automatisoitu tulostenkäsittely- ja tallennusohjelmisto sekä verkkoperusteinen mittaustulosten seurantaohjelmisto. Asenna ohjelmat, säädä laitteet omien tarpeittesi mukaisesti, vie laitteet maastoon ja mittaustulokset on seurattavissa netissä. LOBO hyödyntää kestävää, tarkkuudeltaan korkeatasoista ja erittäin vakaata anturiteknologiaa, johon on integroitu anti-biofouling -järjestelmä käyttöajan maksimoimiseksi, käyttökustannusten minimoimiseksi ja korkealaatuisten mittaustulosten saavuttamiseksi.

Satlantic ISUS V3

Satlanticin ISUS V3 nitraattianturissa on nyt mukana USB-omainaisuus ja uusi ISUSCom ohjelma. Ohjelma on Windows-pohjainen, joka mahdollistaa käyttäjän lataamaan tiedostoja, asettamaan erilaisia mittausohjelmia, loggaamaan ja tarkastelemaan tuloksia helposti joustavassa käyttäjäympäristössä. ISUS V3 hyödyntää edistynyttä UV-absorbtioteknologiaa mahdollistaen tarkkojen nitraattipitoisuuksien mittaukset reaaliajassa. ISUS-nitraattimittausteknologia on laajalti ja menestyksekkäästi käytetty eri puolilla maailmaa hyvin vaihtelevissa vesiympäristöissä syvistä merivesistä rannikkoalueiden ja pienien järvien ja jokien tarkkailuun. Menetelmä on osoittautunut kestäväksi, herkäksi ja silti vakaaksi pitkäjaksoisissakin mittauksissa ja vaativissa olosuhteissa.