Tuoteryhmät > ÖLJYTESTIT, -PUMPUT ja -RAJAPINTAMITTARIT > Dexsil Titra-Lube-TBN, voiteluöljyjen kunnon tarkkailuun

voiteluöljyjen emäsmäärä

dexsil titra-lube tbn

Titra-lube tbn

Kvantitatiiviseen öljyjen kokonaisemäsmäärän määrittämiseen kenttäoloissa ASTM menetelmä #D­5984­96.

Diesel-öljyjen kokonaisemäsarvo (TBN) voidaan testata helposti suoraan kentällä tai laboratoriossa Titra-Lube TBN -­testin avulla. TBN-­arvo kertoo voiteluaineisiin lisätyn alkaalin (emäksen) määrän. Sillä suojataan moottoria happojen korroosioivilta vaikutuksilta, joita syntyy rikkiä sisältävien poltto-aineiden palaessa. Titra-Lube TBN -testin avulla voidaan kentällä tai laboratoriossa määritellä öljyn tarkka TBN-taso alle 5 minuutissa.

Testi sisältää TBN:n kolorimetrisen määrityksen välillä 0 – 20 mg KOH per näytegramma. Öljyn väri ei vaikuta testin tuloksiin, sillä kolorimetrinen määrittely tapahtuu vesipohjaisesti. Kaikki esimitatut reagenssit sinetöidään lasisiin ampulleihin. Reagenssit ovat vaarattomia, eivätkä ne sisällä F-sarjan liuottimia. Jokaiseen sarjaan kuuluu kaikki tarvittavat varusteet analyysin suorittamiseksi.

Analyytit                                      Kokonaisemäsmäärä 
Matriisi                                        Voiteluöljyt, teollisuusöljyt 
Havaintomenetelmä                 Kvantitatiivinen kolorimetrinen titraus

Toimintatasot                             0 - 20 TBN yksikköä (mg KOH/näytegramma)

MDL                                             0.6 TBN yksikköä
MQL                                             1.8 TBN yksikköä

Yleistarkkuus                             10 % +/-­ MDL 
Analyysiaika                               5 minuuttia 

Pakattu 20 sarjan hyllypakkauksiin, 80 sarjaa per salkku. Minimitilaus on 20 sarjaa. Kaikki tilaukset on tehtävä 20 sarjan erissä.

  • Kaikki reagenssit on esimitattu ja sinetöity lasisiin ampulleihin
  • Tulokset ovat tarkkoja ja tasalaatuisia
  • Kaikki reagenssit ovat turvallisia, eivätkä ne sisällä klooriliuoksia tai klorobentseeniä
  • Ne voidaan hävittää normaalin laboratoriojätteen mukana
  • Tulokset alle 5 minuutissa
  • Alue: 0 - 20 TBN (mg KOH/näytegramma)
  • Menetelmän havaintoraja (MDL): 0,6 mg KOH/näytegramma
  • Kvantitatiivinen minimiraja (MQL): 1,8 mg KOH/näytegramma
  • Testi toimii yhtä hyvin sekä uusien että likaisten ja  kontaminoitujen öljyjen kohdalla
  • Tehokkaampaa ja taloudellisempaa kuin perinteiset laboratorioreagenssit

↓LATAA esite↓

DEXSIL Tuotekuvasto

Ota yhteyttä