Asiantuntijapalvelumme- Virtaamamittaus

Acoustic Doppler Current Profilerilla (ADCP) mitataan tarkasti ja nopeasti virtaamat sekä pienissä kanavissa, joissa virtaama on alle kuutio sekunnissa, että isojen jokien tulvissa, joissa virtaama on tuhansia kuutioita sekunnissa. Mittauksen tarkkuus on vähintään 95%.

Mittausmenetelmässä käytetään liikkuvaa ADCP-laitetta (Sontek M9), joka mittaa kerran sekunnissa virtausnopeudet ja -suunnat sekä laitteen mittausreitin. Mittausjärjestelmä on varustettu RTK-GPS:llä, joten tarkat mittaukset onnistuvat myös silloin, kun kohteen pohjasedimentti liikkuu. Mittaustapa on perinteiseen siivikko-menetelmään verrattuna hyvin nopea ja tarkka, joten mittauskohteita voidaan tehdä useita päivässä.

Hyvin pienet virtaamat esim. lähteet mitattaan TQ-Tracerillä, jolloin virtaama olla voi  esim. 2l/s, tai hyvin matalat uomat mitataan FlowTracker Acoustic Doppler Velocimeterillä (ADV), eli akustisella siivikolla.

Jään alla virtaamat mitataan ADCP:lla staattisella menetelmällä, tai ADV:llä.

Ota yhteyttä