GSM on-line vedenpinnankorkeuden mittausjärjestelmä tiedot valvomoon  

sivu rakenteilla.....