solinst AQUa vent 3500   

matalien pohja- ja pintavesien tarkkailuun

aquavent 3500 - veden pinnankorkeusloggeri

Solinstin AquaVent´issä yhdistyvät paine- ja lämpötilamittari, vettä hylkivä suodatin sekä dataloggeri. AquaVent käyttää paineen muunninta, joka on kaapelin kautta yhteydessä maanpinnan yläpuoliseen ilmaan. Ilmakehän vallitseva ilmapaine siirtyy muuntajassa olevalle kalvolle, joka aikaansaa vähennyksen mittaussyvyydessä mitattuun ilmanpaineeseen. Tämän avulla saadaan määritettyä todellinen vedenpinnankorkeus. Ilmastoitu kaapeli ja AquaVent loggeri on molemmat kosteussuojattu järjestelmään liitetyllä kuivausaineella ja vettähylkivillä kalvoilla. 

Ilmastoitu paineen muunnin on valmistettu Hastelloy® teräksestä, minkä ansiosta se mittaustarkkuuttaan menettämättä kestää vaihtelevia lämpötila- ja mittausolosuhteita.  

AquaVent käyttökohteet

  • Ihanteellinen matalissa vesissä, 20 metrin vesisyvyyteen saakka
  • vesivarantojen kartoitukseen, pumppaustesteihin, Hp jne. 
  • purojen ja norojen mittaaminen, järvi- ja vesivarantojen hallinta
  • vedenjakajien, valuma-alueiden ja purkuvesien tarkkailu
  • hulevesien tarkkailu
  • kaivo- ja pintavesien pitkäaikainen tarkkailu  
  • Loggerin koko ø 22 x 178mm.

AquaVent´in edut

  • automaattinen ilmanpainekompensaatio vähentää tulosten käsittelyyn käytettävää aikaa
  • mahdollisuus integroitua kolmannen osapuolen mittaustietojen keruujärjestelmään reaaliaikaisen seurantatiedon keräämiseksi
  • jatkuvaluontoista ja luotettavaa vedenpinnankorkeuden mittaustietoa pitkäaikaisseurantaprojekteihin