Tuoteryhmät
Kaikki tuotteemme toimitetaan kalibroituina ja testattuina. Tarvittaessa annamme myös käyttöönottokoulutuksen.

VEDENLAATU JA VIRTAAMAMITTAUKSET:  Automaatioasemat ja poijut. Tallentavat sondit, käsimittarit, vesinäytteenottimet, kolorimetrit. Sedimentti- ja planktonnäytteenottimet, haavit jne. Virtaamamittaukset vesistöistä ja kanavista.

POHJAVESIEN TARKKAILU: Pumput, bailerit, näytteenottimet, pinnankorkeusmittarit ja -loggerit, automaatioasemat, suojaputket ja jälkiasennushatut.

NÄYTTEENOTTIMET: Prosessiteollisuus ja ympäristönäytteenotto.

JOKIEN JÄÄN PAKSUUDEN PROFILOINTI: Hyydepadot ja tulvamittaukset.

XRF- ANALYSAATTORIT & TARVIKKEET: Kaivosteollisuus (malminetsintä ja –jalostus), PMI laadunvalvonta,  terästen luokittelu, pinnoitteiden paksuuksien mittaukset ja romumetallin kierrätys. Pilaantuneet maa-alueet ja kunnostustyömaat. Kuluttajatuotteet (RoHS), elektroniikkaromu, autojen katalysaattorit, jalometallit, arkeologiset mittaukset. Näytekupit, Thin- film-kalvot. Mittauspöydät. Kalibrointipalvelut. 

MAAPERÄNÄYTTEENOTTO + ÖLJYLLÄ PILAANTUNEIDEN MAIDEN KUNNOSTUS: Maaperän kenttätestit (öljyt, diesel, bensiini, PAH, PCB). Raskasmetallimääritykset XRF-analysaattoreilla. Maaperänäytteenoton perussarjat + porakairasarjat, Rilsan pussit.

ÖLJYJEN LAATUTESTAUKSET: Jäteöljyt, voiteluöljyt, muuntajaöljyt.

LÄMPÖTILAMITTAUKSET: Vesi, maa, ilma.

LUMEN OMINAISUUDET, Lumen vesipitoisuus, sademäärä- ja tuulimittarit. 

 

Ota yhteyttä

PUH. 017- 5800 818