Tuoteryhmät
Kaikki tuotteemme toimitetaan testattuina ja kalibroituina => ne ovat heti valmiina käyttöön + saatte käyttöönottokoulutuksen tarvittaessa

VEDENLAATU JA VIRTAAMAMITTAUKSET:  Automaatioasemat ja poijut. Tallentavat sondit, käsimittarit, vesinäytteenottimet, kolorimetrit,. Sedimentti- ja planktonnäytteenottimet, haavit jne. Virtaamamittaukset vesistöistä ja kanavista.

POHJAVESIEN TARKKAILU: Pumput, bailerit, näytteenottimet, pinnankorkeusmittarit,automaatoasemat, pinnankorkeus-loggerit, suojaputket ja jälkiasennushatut.

NÄYTTEENOTTIMET: Farmasian, elintarviketeollisuus, prosessiteollisuus ja ympäristön näytteenottoon jne..

JOKIEN JÄÄN PAKSUUDEN PROFILOINTI: Hyydepadot ja tulvamittaukset.

XRF- ja LIBZ- ANALYSAATTORIT JA –TARVIKKEET: Kaivosteollisuus (malminetsintä ja –jalostus), PMI laadunvalvonta, romumetallin kierrätys, terästen luokittelu. Pilaantuneet maa-alueet ja kunnostustyömaat. Kuluttajatuotteet (RoHS), elektroniikkaromu, autojen katalysaattorit, jalometallit, arkeologiset mittaukset. Näytekupit, Thin- film-kalvot. Mittauspöydät, Xploration GIS-sovellukset. Kalibrointipalvelut. LIBZ- kannettava analysaattori perustuu optiseen emissioon, sovellutusalueina ovat materiaalin tutkimus terästeollisuudessa (tunnistus PMI / Alloy) ja geo- ja mineraalitekniikka kaivosteollisuudessa.

MAAPERÄNÄYTTEENOTTO + ÖLJYLLÄ PILAANTUNEIDEN MAIDEN KUNNOSTUS: Maaperän kenttätestit (öljyt, diesel, bensiini, PAH, PCB). Raskasmetallimääritykset XRF-analysaattoreilla. Maaperänäytteenoton perussarjat + porakairasarjat, Rilsan pussit.

ÖLJYJEN LAATUTESTAUKSET: Jäteöljyt, voiteluöljyt, muuntajaöljyt.

LÄMPÖTILAMITTAUKSET: Vesi, maa, ilma.

LUMEN OMINAISUUDET, LUMEN VESIPITOISUUS, SADEMÄÄRÄ- JA TUULIMITTARIT. 

 

Ota yhteyttä

PUH. 017- 5800 818