Asiantuntijapalvelumme

GWM-Engineering Oy tarjoaa nyt uusia mittauspalveluja, joihin kuuluu vesiympäristön mittaus, kartoitus ja mallinnus. Teemme kenttämittaukset, tietojenkäsittelyn ja prosessoinnin.

Virtaama- ja virtausmittaukset

Acoustic Doppler Current Profilerilla (ADCP) mitataan tarkasti ja nopeasti virtaamat sekä pienissä kanavissa, joissa virtaama on alle kuutio sekunnissa, että isojen jokien tulvissa, joissa virtaama on tuhansia kuutioita sekunnissa. Mittauksen tarkkuus on vähintään 95%.

Mittausmenetelmässä käytetään liikuvaa ADCP-laitetta (Sontek M9), joka mittaa kerran sekunnissa virtausnopeudet ja -suunnat sekä laitteen mittausreitin. Mittausjärjestelmä on varustettu RTK-GPS:llä, joten tarkat mittaukset onnistuvat myös silloin, kun kohteen pohjasedimentti liikkuu. Mittaustapa on perinteiseen siivikko-menetelmään verrattuna hyvin nopea ja tarkka, joten mittauskohteita voidaan tehdä useita päivässä.

Hyvin pienet virtaamat, tai hyvin matalat uomat mitataan FlowTracker Acoustic Doppler Velocimeterillä (ADV), eli akustisella siivikolla.

Jään alla virtaamat mitataan ADCP:lla staattisella menetelmällä, tai ADV:llä.

Virtaaman online-monitorointi

Kiinteällä Doppler-tutkaan perustuvalla mittausasemalla pystymme mittaamaan virtaamat jatkuvasti ja etänä, sekä seuraamaan tilannetta reaaliaikaisesti internetin kautta.

Sommer Messtechnikin kehittämä RQ-30-mittausasema mittaa veden nopeuden ja pinnankorkeuden. Mittauspaikkakohtaisella kalibrointimallilla saadaan laskettua virtaaman määrä. Nopeusmittauksen vuoksi tulokset ovat luotettavampia kuin pelkästään veden tasosta laskettu virtaama-arvo.

RQ-30 mittaa ilman vesikontaktia joen virtaaman ja virtausnopeuden. Ahtojäät ja muut kevättulvan aikana veden mukana kulkeutuvat roskat eivät riko instrumentointia eivätkä vaikuta mittaustulokseen. Tarjoamme helpon ja vaivattoman tietopalvelun, jossa hoidamme laitteiden asennuksen ja ylläpidon sekä toimitamme mittaustuloksia reaaliaikaisesti tai kuukausittain. 

Ota yhteyttä