Asiantuntija- ja mittauspalvelumme

Asiantuntija- ja mittauspalvelumme

GWM-Engineering Oy tarjoaa nyt mittaus- ja mallinnuspalveluja.

Vesiympäristön mittaus, kartoitus ja mallinnus.

Teemme tarvittaessa kenttämittaukset ja prosessoimme kerätyn tiedon jatkokäyttöä varten. Helppo ja vaivaton tietopalvelumme sisältää laitteiden asennuksen, ylläpidon ja mittaustulokset reaaliaikaisesti tai haluamallanne mittausvälillä toimitettuna. GWM:llä on vuosien kokemus virtaama- ja virtaus- sekä vedenlaatumittauksista. Toimimme läheisessä yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

PMI - Positiivinen materiaalin tarkastus teräksille, romumetallien tunnistus, maaperänäytteiden mittaukset, jalometallien ja RoHS-direktiivin mukaisten tuotteiden tarkistusmittaukset, pinnoitteiden paksuuksien mittaukset

  • PMI metallien ja terästen luokitus ja analysointi
  • Romu- ja kierrätysmetallit
  • Kaivosteollisuuden mittauspalvelut
  • SOIL -  maanäytteiden mittaukset
  • RoHS/WEEE kuluttaja- ja elektroniikkatuotteet
  • Kulta ja muut jalometallit


 

ADCP_poikkileikkaus.png

 

Ota yhteyttä