Asiantuntijapalvelumme SYVYYSKARTOITUS

Joen tai järven syvyysmalli rakennettaan sekä viistokaikuluotaamalla että kaukokartoitusmenetelmällä. Syvyysmittauksiin käytetään ADCP:n yhdeksää eri mittaussädettä RTK-GPS:n kanssa, jolloin voidaan mitata myös matalassa vedessä, johon tavalliset kaikuluotausveneet eivät pääse. Minimisyvyys on vain 18 cm. Kirkaassa vedessä syvyydet voidaan mallintaa myös ilmakuvista. Kaukokartoitusmenetelmällä on mahdollista mallintaa laaja alue nopeasti, ilman interpolaatiota. Syvyysarvojen tarkkuus on olosuhteista riippuen jopa alle 10 cm.

Ota yhteyttä