YSI EXO3: 4 anturiporttia + mekaaninen pyyhin epäpuhtauksille

jatkuvatoimiseen vedenlaadun seurantaan ja pistetarkkailuun

mittaustulokset joko reaaliaikaisena tai sisäiseen muistiin tallennettuna

EXO3 sondissa yhdistyvät EXO1 sondin helppokäyttöisyys sekä jo EXO2 sondista tuttu mekaaninen pyyhin/ Wiper antureihin mittapäihin kertyvien epäpuhtauksien poistoon. EXO3 sondilla (4+1 Wiper) mittaat seuraavia vedenlaatuparametrejä: pH, sähkönjohtavuus, lämpötila, sameus ja liuennut happi. Sondi on edeltäjäänsä kevyempi, lyhyempi ja hieman edullisempi vaihtoehto. Kts. oikealla yläkulman esitteessä oleva vertailutaulukko sivulla 3.

EXO3 sondissa on neljä anturiporttia mittauksia varten vaadittaville antureille ja yksi mekaaniselle harjapuhdistukselle (EXO2; 6 +1 Wiper). Antureiden sisäinen muisti mahdollistaa mm. kalibrointitietojen tallentamisen suoraan antureille. Näin ollen mittauspaikalla on mahdollista vaihtaa valmiiksi kalibroitu anturi entisen tilalle, eikä sondia tarvitse poistaa mittauspisteeltä kuin anturin vaihdon ajaksi. Mekaaninen, epäpuhtaudet poistava pyyhin harjaa mittausanturin mittapään ennen mittausta ja välittömästi sen jälkeen. 

Mittaustulokset on ulkoista tiedonsiirtojärjestelmää käyttäen tarpeen vaatiessa siirrettävissä reaaliaikaisena tai ne voi tallentaa sondin sisäiseen muistiin myöhempää tarkastelua varten. Yhdessä nämä ominaisuudet mahdollistavat jopa 60 vrk:n mittaisen, katkeamattoman mittausjakson toteutumisen.

Vesikolumnien in-situ -mittaukset ja profiloinnit voi EXO3:lla tehdä 250 m syvyyteen saakka. Yhtäaikaisia mittausparametrejä on vapaasti valittavana kuusi, joiden lisäksi sondissa on optiona pinnankorkeuden mittaus. Ensi vuonna sondiin on odotettavissa mm. ravinneanturioptio. 

Titaanirunkoiset älykkäät digitaaliset anturit ovat erittäin nopeita vasteajaltaan ja helposti kalibroitavia. EXO-sondien runkopohjaa tullaan käyttämään seuraavien kymmenen vuoden ajan. Voidaankin sanoa, että valitsemalla EXO-sondit olette mittausteknologian edelläkävijä koko vuosikymmenen.

Ominaisuudet:

Älyportit: Kukin anturiportti on yhteensopiva minkä tahansa EXO-vedenlaatuanturin kanssa ja kytketyn anturin tunnistaminen tapahtuu automaattisesti. 

Mekaaninen anturien puhdistusjärjestelmä.

GPS-mittapisteen paikannus ja mittapisteen merkitseminen kartalle.

Älykkäät titaani-runkoiset anturit: anturit ovat mikroprosessori-perusteisia antureita.

Useat tiedonsiirtomahdollisuudet jne.

 Anturivaihtoehdot:

 • sähkönjohtavuus ja lämpötila
 • liuennut happi (optinen)
 • fDOM (Fluorescent Dissolved Organic Matter, korvaa CDOM:in)
 • pH tai pH / ORP
 • syvyys (integroitu)
 • kokonaislevät (kaksikanavainen klorofylli ja sini-viherlevät)
 • sameus
 Mittaustulosten tallennusvaihtoehdot:
 • sondiin tallennus, vapaasti valittava mittausintervalli
 • tiedonsiirto ulkoiseen tiedonkeruujärjestelmään
 • mittaustiedon välitys tietokoneelle GPRS /GPS
 • in-situ: tulokset nähtävissä välittömästi EXO:n käsinäytöstä
Tutustu tuotteeseen lähemmin: http://www.exowater.com/exo2
Maahantuoja: GWM-Engineering Oy toimii Suomessa ja Baltian maissa YSI/SonTek tuoteperheen virallisena maahantuojana. Tarjoamme Teille laajat huolto- ja kalibrointipalvelut. Tarvittaessa meillä on yleisimpiin malleihin ns. back-up-laitteistot saatavilla huollon ajaksi.