pitkäaikaisseuranta

EXO1 - EXO2 - EXO3


 exo1- exo2 - EXO2 Short- EXO3  

jatkuvatoimisiin mittauksiin -  tietoliikenneratkaisut & hallinta 

EXO-sarjassa on ennennäkemättömät ominaisuudet: älykkäät yksittäiset digitaaliset anturit, itse-vika -diagnostiikka, kaapeliton ohjelmointi/bluetooth, mekaaninen harjapuhdistus antureille (EXO2) ja tulosten käsittely. Titaanirunkoiset digitaaliset anturit, anturien limoittumisen esto, erittäin nopea ja helppo anturien kalibrointi myös maasto-olosuhteissa, sisäinen muisti ja vaihdettavat paristot sekä paljon muuta.

Perinteisten näytteenottomittausten rinnalle tarjoamme YSI:n jatkuvatoimiseen vedenlaadun seurantaan soveltuvia EXO -sondeja. Sondin etukäteen ohjelmoinnin avulla on mahdollista luoda malleja, joiden tuottama informaatio kattaa monelta osin tarkkailukohteen vedenlaadun sekä siinä mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Online-optio lähettää tarvittaessa hälytykset/tulokset valvomoon. EXO -sondit soveltuvat paitsi ainevirtaamien tarkentamiseen, myös poikkeustilanteiden todentamiseen ja vesifaasissa esiintyvien ilmiöiden ja syy-seuraussuhteiden tutkimuksiin. Viimeisimmän mittausteknologian ja edistyksellisen muotoilun yhdistävät EXO-sondit ovat tehokas ja toimintavarma ratkaisu jatkuvatoimisiin mittauksiin.

Reaaliaikaisessa tiedonsiirossa ja hallinnassa käytämme mm. GSM-2 -tiedonsiirtojärjestelmää tai kansainvälistä YSI Storm 1 tiedonhallintaratkaisua.  Suomessa on käytössä useita kymmeniä EXO-sondeja.

Tutustu anturivaihtoehtoihin: http://www.exowater.com/sensors.php

Maahantuoja: GWM-Engineering Oy toimii Suomessa ja Baltian maissa YSI/SonTek tuoteperheen virallisena maahantuojana. Tarjoamme Teille laajat huolto- ja kalibrointipalvelut. Tarvittaessa meillä on yleisimpiin malleihin ns. back-up-laitteistot saatavilla huollon ajaksi.