Tuoteryhmät > KENTTÄANALYSAATTORIT; Petroflag, PCB, PAH, öljyt, voiteluaineet > PetroFLAG- kenttäanalysaattori, maaperän öljyhiilivedyt

petroflag -kenttäanalysaattori

Diesel-, bensa- ja öljypitoisuudet maaperässä

DEXSIL petroflag - hiilivetyjen analysointiin maaperästä

Pohjoismaissa yli 15 vuoden aikana tehty jo yli 220 000 testiä. Dexsilin PetroFLAG-testausmenetelmä soveltuu hiili-vetypitoisuuksien analysointiin kaikista maalajeista. PetroFLAG soveltuu erinomaisesti erilaisiin kunnostustoimien edistymisen tarkkailuihin sekä puhdistustyömaille. Käyttäjä saa muutamassa minuutissa kvantitatiivista tietoa näytteen mahdollisesti sisältämistä öljytuotteiden hiilivedyistä.

Edullinen menetelmä hiilivetyjen saastuttamien maa-alueiden rajaamiseen ja tarkkailuun

PetroFLAG-menetelmän kenttäkelpoisuus ja taloudellisuus on helposti osoitettavissa: näytteet voidaan tutkia paikan päällä, jolloin reaaliaikaiset tiedot kunnostustöiden etenemisestä auttavat projektin johtoa jo tutkimuspaikalla. Testisarjalla voidaan samanaikaisesti tutkia kymmentä näytettä, joten yksi käyttäjä voi vaivatta tutkia jopa 25 näytettä tunnissa. Kaikki tarvittava, myös reagenssit, mahtuvat käytännölliseen laukkuun. Menetelmässä ei käytetä CFC-yhdisteitä, ja kaikki käytetyt reagenssit voidaan hävittää ongelmitta.

PetroFLAG tukee useita eri otantamenetelmiä

PetroFLAG-menetelmää voidaan käyttää sellaisillakin saastuneilla maa-alueilla, joilla käytetään erilaisia otantamenetelmiä. Testisarja on käytännöllinen alueilla, joissa vaaditaan sekä saastuneen alueen laajuuden että syvyyden määrittelyä kyllästämättömällä vyöhykkeellä. Näytteenotto voidaan suorittaa sekä koekuopista että kairaamalla.

Kokonaishiilivetypitoisuus (TPH) maanäytteistä:

 Dieselöljyt
 Polttoöljyt
 Moottoriöljyt
 Voiteluaineet
 Raakaöljyt
 Kerosiinit
 Yleisesti käytössä olevat öljyvedyt

PetroFLAG-menetelmässä käytetään ainutlaatuista uuteliuotinjärjestelmää, analyysi-reagensseja sekä kätevää paristokäyttöistä analysaattoria, joka näyttää haitta-aineiden pitoisuudet suoraan miljoonasosina (µg/g). Mittaus koostuu kolmesta yksinkertaisesta vaiheesta: uutto, suodatus ja analyysi. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään patentoitua liuotinjärjestelmää, joka ei sisällä CFC-yhdisteitä ja joka erottaa tehokkaasti hiilivedyt kaikista maalajeista aina karkeasta hiekasta merenpohjan sedimenttiin ja saveen asti. Kosteus ei vaikuta uuton tehokkuuteen. Toisessa vaiheessa uutteesta suodatetaan pois kaikki suspentoituneet aineet, jotta ne eivät häiritse analyysin tulosta. Viimeisenä lisätään kehiteliuos, johon uute reagoi. Reaktio on suhteessa maanäytteen hiilivetypitoisuuteen. Kymmenessä minuutissa kehiteliuos tasapainottuu ja pitoisuus voidaan lukea analysaattorilla.

PetroFLAG-testausmenetelmä
• Antaa tuloksen numeromuodossa suoraan ppm:nä
• Herkkyys 10 mg/kg
• Nopea, 10 näytettä/20 minuuttia
• EPA:n hyväksymä, EPA SW-846
• Mittausalue 10 mg/kg ... 1000 mg/kg

Täydellinen aloituspakkaus, PetroFLAG-salkkuun sisältyy:

• Digitaalisella numeronäytöllä varustettu kenttäanalysaattori
• Digitaalivaaka, tarkkuus 0,1 g
• Ohjelmoitava ajastin / kello
• Kalibrointi: standardit
• 10 kpl testireagensseja / 10 testiä
• Salkku
• Ohjeet
• Painoa salkulla vain 3,5 kg

Referenssejä: Pöyry Environment, Golder Associates, Ramboll Finland, FCG Finnish Consulting Group, Sito Oy, URS Nordic, GTK, PTI-SOIL, Geotek, PS-Palosaneeraus, Satakunnan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan pelastuslaitos jne.
Pohjoismaissa myyty yli 150 000.