Tuoteryhmät > VEDEN VIRTAUSMITTAUS, 3D-MALLINNUS, BATHYMETER, SIDE SCAN SONAR > RQ-30 - joet ja purot. Reaaliaikainen virtausmittaus

virtaama- ja virtausmittauksiin

tutkaperiaatteella toimivat on-line tulokset, nettiin ja valvomoon 

virtaama- ja virtausmittaukset tutkaperiaatteella - kiviset ja matalat joet

Sommer Messtechnikin on maailman laajuisesti erittäin korkealle arvostettu valmistaja, heidän tuotteesa ovat sertifioituja Sveitsiläisessä mittausinstituutissa METAS ,( Ferderal offices of  meterology).   Tutkaperiaatteeseen ja hydroloogiseen malliin perustuvat virtausmittarit mittaavat veden virtaamaa (m³/s)  ja virtausnopeutta (m/s) hyvin tarkasti. Kiviset ja matalat joet ovat olleet erittäin haastavia jatkuvatoimisessa online mittauksessa. RQ-30 tuo ratkaisun tähän ongelmaan: Koska tutkasäde tulee ylhäältä päin (kuva 2), vedenkorkeuden muutokset eivät vaikuta mittaustarkkuuteen, koska RQ-30 kalibroidaan kaikille neljälle vuodenajan vesikorkeudelle.   

Laitteeseen syötetään poikkileikkauksen uomamuoto, ja tutka mittaa joen virtausnopeuden. Näitä tietoja hyödyntäen Sommerin kehittämän oman laskentamallin avulla saadaan virtaama erittäin tarkasti. Oman kokemuksemme mukaan laitteen antamat virtaamamittaustulokset ovat hyvin lähellä Sontekin RiverSurveyorin antamia tuloksia. Sommerin valmistamat virtausmittarit ovat muistiin tallentavia, niissä on sisäinen akku ( 6kk akkukapasiteetti ) tai reaaliaikaista mittaustulosta lähettävä GPRS-yhteys.

Tämän kosketusvapaan mittausmenetelmän etu on se, että mittaukset onnistuvat myös nopeissa ja vaarallisissa tulvaolosuhteissa, ja myös silloin kun vedessä liikuu jäitä tai ajopuita (esim. tulva-aikaan tai hyvin matalassa kivisessä jokiuomassa). Keväällä ahtojäät eivät luonnollisestikaan riko mittausjärjestelmää ja anturointia, koska mitään ei ole asennettu veden sisään tai ahtojäiden vaikutusalueelle!

RQ-30: Kosketusvapaa kanavien ja jokien veden virtaaman mittaus tutka-periaatteella, jatkuvaan mittaukseen.

 • Huoltovapaa, erittäin tarkat mittaustulokset
 • Mittausalue : 0.10… 15 m/s
 • Sisäinen akku tai 230V
 • 2 tutkaa vedenpinnan korkeuden ja nopeuden mittaukseen
 • Rehevöitymisen, veden takaisinvirtauksen ja vuoroveden vaikutusten alaisten jokien mittaus
 • Virtauksen suunnan tunnistus
 • Hystereesin vaikutuksen tunnistus
 • Optiona analogiset lähdöt 4…20 mA
 • Ahtojäät eivät pääse rikkomaan anturointia
 • Erittäin vaativiin ympäristöolosuhteisiin, pakkasenkesto -35 C°

RQ-30 compact: Mahdollisesti siirettäviin kohteisiin suosittelemme. Sama ratkaisu kuin RQ-30, mutta sisäänrakennetuilla dataloggerilla ja GPRS/GSM-tietoliikenneyhteydellä ja 24Ah- akulla. eli kaikki komponentit ovat samassa mittauskotelossa. Katso esite yllä.

RG-30: Kosketusvapaa kanavien ja jokien veden virtausnopeuden mittaus.

 • Huoltovapaa
 • Mittausalue: 0.10...  15 m/s
 • Virtauksen suunnan tunnistus
 • Kosketusvapaa ja nopea mittaus
 • Oma tai ulkoisesti säädetty mittausaikaväli
 • Erittäin vaativiin ympäristöolosuhteisiin, pakkasenkesto -35 C°

Olosuhteista riippuen on mahdollista integroida muutama RG-30-laite RQ-30:n yhteyteen, niin että hyvin laaja kanava tai joen virtaama voidaan monitoroida tarkasti ja jatkuvasti.

RP-30: Kosketusvapaa kanavien ja jokien veden virtaaman Profiler-laite tutka-periaatteella.

 • Kannettava liikkuva mittauslaite
 • Käytetään vaijerilla, kiskolla, sillan kaiteella jne.
 • Tarkoitettu tulvaolosuhteisiin ja korkeaan virtausnopeuteen 
 • Virtausnopeusmittaus ja virtaamalasketus tunnetuilla poikkileikkauksilla
 • Mittausalue ± 0.30…± 15 m/s
 • Rehevöitymisen, veden takaisinvirtauksen ja vuoroveden vaikutusten alaisten jokien mittaus
 • Virtauksen suunnan tunnistus
 • Hystereesin vaikutuksen tunnistus
 • Erittäin vaativiin ympäristöolosuhteisiin, pakkasenkesto -35 C°
 • Langaton tiedonsiirto Bluetoothin kautta

Sommer-tietopalvelin saa mittaustulokset jatkuvasti GPRS-Internet -yhteyden kautta ja prosessoi automaattisesti tietokaavat ym. vedenkorkeudesta, virtausnopeudesta, virtaamasta. Valinnastasi saat tietoa omaan palvelimeen tai samaan aikaan sekä omaan että Sommerin palvelimeen. Internetin kautta voidaan myös asentaa ja monitoroida mittauslaitetta.

Sommer RQ-30 reaaliaikainen hydrografi