Tuoteryhmät > VEDEN VIRTAUSMITTAUS- JA 3D-MALLINNUS > TQ-Tracer - lähteet, purot, kalaportaat ja kiviset joet

TQ-Tracer

Lähteet, metsäpurot, haastavat jokivirtaukset, kalaportaat...

TQ-Tracer 

TQ-Tracer on todellinen uutuus virtausmittari haastaville kohteille kuten "kalaportaille",  erittäin pieniin puroihin tai jopa suuriturbulenssisille joelle. Mittaus perustuu vedenjohtokyvyn tunnettuun muutokseen. Tavoitteena on hetkellisesti nostaa  n.50 % joen ominaisjohtokykyä; Mitta-astiasta kaadetusta suolaliuoksesta tulee ns. suolapilvi jokeen, joka virtaa alajuoksulle. Mittausmenetelmä on hyvin tarkka ja helppokäyttöinen.  Kuvissa on esitetty step by step kalaportaan mittaus, mittaustulokset anturi A 217 l/s ja anturi B 223 l/s eli keskiarvoksi saadaan 220 l/s. TQ-tracer käyttävät SYKE, Turun yliopisto, Lappeenrannan tekninen yliopisto jne...

Mittausmenetelmä:

  1. Mittausanturit laitetaan mittauskohteeseen (jokeen) ja mitataan lämpötila ja johtokyky
  2. Anturit kalibroidaan suolaliuoksella (NaCl) ja ko. joen vedellä
  3. Luodaan Bluetooth-yhteys kannettavaan, jossa on mittausohjelmisto asennettuna.
  4. Anturi asetaan joen haluttuun mittauspisteeseen
  5. Noin 150 m joen yläjuoksulla kaadetaan 10 l mitoitettu suolaliuos jokeen. Sekoittuminen on tärkeää, siksi matka 150 m.
  6. Odotetaan 2 - 4 min jolloin luotu suolapilvi ohittaa mittausanturit, anturit mittaavat ja tekevät mittauskäyrän.
  7. Tulokset näkyvät suoraan tietokoneen ruudulla, esim. 1. anturi 0,214 m³ ja 2. anturi 0,216 m³/s 
  8. Menetelmä on helppo ja hyvin tarkka, eikä se ole riippuvainen jokiuoman poikkileikkauksesta

Suolaliuos alle 10 m³/s

Rodaminen yli 10 m³/s

Katso esite oikeasta ylälaidasta!

 

 

 

TÄMÄ TUOTE MYÖS VUOKRATTAVISSA

Ota yhteyttä

PUH. 017-5800 818