Tuoteryhmät > VEDEN VIRTAUSMITTAUS, 3D-MALLINNUS, BATHYMETER, SIDE SCAN SONAR > TQ-Tracer - lähteet, purot, kalaportaat ja kiviset joet

TQ-Tracer

Lähteet, metsäpurot, haastavat jokivirtaukset, kalaportaat.. jokien jäänalaiset virtaamat

TQ-Tracer & jokien jäänalaiset virtaamamittaukset

TQ-Tracer on todellinen uutuus virtausmittari haastaville kohteille kuten "kalaportaille",  erittäin pieniin puroihin tai jopa suuriturbulenssisille joelle. Uusin sovellutus on talviaikaisen mittaukset jääkannen alta esim. joet ja purot.

 Mittaus perustuu vedenjohtokyvyn tunnettuun muutokseen. Tavoitteena on hetkellisesti nostaa  n.50 % joen ominaisjohtokykyä; Mitta-astiasta kaadetusta suolaliuoksesta tulee ns. suolapilvi jokeen, joka virtaa alajuoksulle. Mittausmenetelmä on hyvin tarkka ja helppokäyttöinen.  Kuvissa on esitetty step by step kalaportaan mittaus, mittaustulokset anturi A 217 l/s ja anturi B 223 l/s eli keskiarvoksi saadaan 220 l/s. TQ-tracer käyttävät SYKE, Turun yliopisto, Lappeenrannan tekninen yliopisto jne...

Mittausmenetelmä:

  1. Mittausanturit laitetaan mittauskohteeseen (jokeen) ja mitataan lämpötila ja johtokyky
  2. Anturit kalibroidaan suolaliuoksella (NaCl) ja ko. joen vedellä
  3. Luodaan Bluetooth-yhteys kannettavaan, jossa on mittausohjelmisto asennettuna.
  4. Anturi asetaan joen haluttuun mittauspisteeseen
  5. Noin 150 m joen yläjuoksulla kaadetaan 10 l mitoitettu suolaliuos jokeen. Sekoittuminen on tärkeää, siksi matka 150 m.
  6. Odotetaan 2 - 4 min jolloin luotu suolapilvi ohittaa mittausanturit, anturit mittaavat ja tekevät mittauskäyrän.
  7. Tulokset näkyvät suoraan tietokoneen ruudulla, esim. 1. anturi 0,214 m³ ja 2. anturi 0,216 m³/s 
  8. Menetelmä on helppo ja hyvin tarkka, eikä se ole riippuvainen jokiuoman poikkileikkauksesta

Suolaliuos alle 10 m³/s

Rodaminen yli 10 m³/s

Katso esite oikeasta ylälaidasta!

 

 

 

TÄMÄ TUOTE MYÖS VUOKRATTAVISSA

Ota yhteyttä

PUH. 017-5800 818