Ysi exo2: 6 anturiporttia

Jatkuvatoimiseen mittaukseen  ja vesikolumin profilointiin

tiedonsiirto reaaliaikaisesti tai sisäiseen muistiin tallentaen

EXO2 sondissa on kuusi (6) anturiporttia mittauksia varten vaadittaville antureille + yksi mekaaniselle harjapuhdistukselle (vs. EXO3; 4 +1 Wiper). EXO2 sondilla mittaat seuraavia vedenlaatuparametrejä: sähkönjohtavuus, lämpötila, syvyys, liuennut happi, pH, pH/ORP, kokonaislevät (sini-viherlevät sekä klorofylli), sameus, fDOM ja neljä laskennallista parametriä. Antureiden sisäinen muisti mahdollistaa mm. kalibrointitietojen tallentamisen suoraan antureille. Näin ollen mittauspaikalla on mahdollista vaihtaa valmiiksi kalibroitu anturi entisen tilalle, eikä sondia tarvitse poistaa mittauspisteeltä kuin anturin vaihdon ajaksi. Mekaaninen, epäpuhtaudet poistava pyyhin harjaa mittausanturin mittapään ennen mittausta ja välittömästi sen jälkeen. 

Mittaustulokset on ulkoista tiedonsiirtojärjestelmää käyttäen tarpeen vaatiessa siirrettävissä reaaliaikaisena tai ne voi tallentaa sondin sisäiseen muistiin myöhempää tarkastelua varten. Yhdessä nämä ominaisuudet mahdollistavat jopa 90 vrk:n mittaisen, katkeamattoman mittausjakson toteutumisen.

Vesikolumnien in-situ -mittaukset ja profiloinnit voi EXO2:lla tehdä 250 m syvyyteen saakka. Yhtäaikaisia mittausparametrejä on vapaasti valittavana kuusi, joiden lisäksi sondissa on optiona pinnankorkeuden mittaus. 

Titaanirunkoiset älykkäät digitaaliset anturit ovat erittäin nopeita vasteajaltaan ja helposti kalibroitavia. EXO-sondien runkopohjaa tullaan käyttämään seuraavien kymmenen vuoden ajan. Voidaankin sanoa, että valitsemalla EXO-sondit olette mittausteknologian edelläkävijä koko vuosikymmenen.

Ominaisuudet:

Älyportit: Kukin anturiportti on yhteensopiva minkä tahansa EXO-vedenlaatuanturin kanssa ja kytketyn anturin tunnistaminen tapahtuu automaattisesti. 

Mekaaninen anturien puhdistusjärjestelmä.

GPS-mittapisteen paikannus ja mittapisteen merkitseminen kartalle.

Älykkäät titaani-runkoiset anturit: anturit ovat mikroprosessori-perusteisia antureita.

Useat tiedonsiirtomahdollisuudet jne.

 Anturivaihtoehdot:

 • sähkönjohtavuus ja lämpötila
 • liuennut happi (optinen)
 • fDOM (Fluorescent Dissolved Organic Matter, korvaa CDOM:in)
 • pH tai pH / ORP
 • syvyys (integroitu)
 • kokonaislevät (kaksikanavainen klorofylli ja sini-viherlevät)
 • sameus
 • jne.

 Mittaustulosten tallennusvaihtoehdot:

 • sondiin tallennus, vapaasti valittava mittausintervalli
 • tiedonsiirto ulkoiseen tiedonkeruujärjestelmään
 • mittaustiedon välitys tietokoneelle GPRS /GPS
 • in-situ: tulokset nähtävissä välittömästi EXO:n käsinäytöstä
Tutustu tuotteeseen lähemmin: http://www.exowater.com/exo2
 
Maahantuoja: GWM-Engineering Oy toimii Suomessa ja Baltian maissa YSI/SonTek tuoteperheen virallisena maahantuojana. Tarjoamme Teille laajat huolto- ja kalibrointipalvelut. Tarvittaessa meillä on yleisimpiin malleihin ns. back-up-laitteistot saatavilla huollon ajaksi.