Tuoteryhmät > VEDEN VIRTAUSMITTAUS- JA 3D-MALLINNUS

VEDEN VIRTAUSnopeus- ja VirtaamaMITTAUKSET & 3d-MALLINNUS.

GWM tarjoaa yli viidentoista vuoden kokemuksella hyvin laajan valikoiman Suomeen soveltuvia virtausmittareita ammattimaisen opastuksen kera. Tuomme maahan Sontekin ja Sommer Messtechnikin virtausmittareita ja virtaamamittareita, ja koulutamme asiakkaitamme käyttämään niitä. Virtausmittareiden avulla mitataan sekä veden virtausominaisuudet (esim. nopeus ja suunta) että joen tai kanavan virtaama, joko online tai in-situ -mittauksina.

Sontek on akustisen virtausmittaustekniikan alalla maailman johtava innovaattori. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä jo useita kymmeniä Sontekin valmistamia virtausmittareita.

Uutuutena meillä on Sommer Messtechnikin valmistamat maailman ensimmäiset tutka-periaatteeseen perustuvat virtausmittarit. Mittaustulokset saadaan tallennettua muistiin tai reaaliaikaisesti haluttuun paikkaan esim. keskusvalvomoon. Innovaatio perustuu tutka-anturin kosketusvapaaseen mittaukseen. Kosketusvapaa mittausperiaate antaa paljon online mittausmahdollisuuksia: matalat ja kiviset joet tai voimakkaasta vedenpinnan korkeuden vaihteluista aiheutuvat ongelmat (kuivuus tai tulvat). Mitattavan kohteen (esim. joen) pinnankorkeuden vaihtelun vaikutus voidaan eliminoida, kun tutka-anturi sijoitetaan mittauskohteen päälle (ns. jokeen kosketusvapaasti). Tällöin myös vältetään kevätjäiden aiheuttamat antureiden rikkoutumiset. Tulokset saadaan reaaliaikaisesti siirrettyä valvomoon tai ohjausjärjestelmiin, tai vaihtoehtoisesti muistiin tallennettuna akuilla toimivaan dataloggeriin (ohjelmoidusti). Esim. RQ-30 voidaan jättää yli talven mittaamaan joen virtaamaa ilman rikkoutumisvaaraa.

Virtaus- / virtaamamittarit voidaan jakaa kolmeen eri käyttö- / asennustapaan:

Kiinteästi asennettavat virtausmittarit: sillan alapohjaan, siltojen pystypilareihin, joen pohjaan, joen rantaan jne. Mittari antaa jatkuvasti virtaus/virtaamatulokset monitorointikäyttöön.
Esim. Sommer RQ-30, Sontek IQ-sarja, Sontek SL-sarja jne.

Liikkuvat virtausmittarit: mittauslaite on asennettu veneeseen tai HydroBoardiin, ja se mittaa poikkileikkaukset, esim. Sontek RiverSurveyor S5/M9.

Kannettavat virtausmittarit: tunnetuin mittaustapa on ns. siivikkomittaus (FlowTracker-minisiivikko), jossa mittaaja seisoo joessa ja tekee itse mittaukset.

TÄMÄ TUOTE MYÖS VUOKRATTAVISSA

Ota yhteyttä

PUH : 017- 5800 818