Tuoteryhmät > TULVA, JÄÄDYNAMIIKKA, HYYDEPADOT

TULVAT - JÄÄDYNAMIIKKA- jään paksuus

- Varoitusjärjestelmät tunnelit, kanavat, jään PAKSUUS ja HYYDE -

swip ja ice profiler

Yli 30 vuoden kokemuksellaan on kanadalainen ASL jäädynamiikan tutkimuksen uranuurtaja. ASL:n kehittämät SWIP ja ICE-Profiler online-mittaukset ovat osoittautuneet erinomaisiksi menetelmiksi jokien ja merien jäädynamiikan ymmärtämisessä ja monitoroinnissa. SWIP-profilointimenetelmällä voit monitoroida reaaliaikaisesti erilaisia jokijään muodostumisia sekä vedenpinnalla että  vesikolumnista. Eräs käytetyimmistä sovelluskohteista on myös hyyteen muodostumisen mittaaminen. Ice-Profiler on merijään tutkimuksessa ja mallinnuksessa laajalti käytössä. Suomessa suoritetaan mittauksia niin reaaliaikaisesti kuin dataloggerin muistiin keräämällä mm. seuraavissa kohteissa:

  • SWIP:Jokien jääpeitteen monitorointi, tulvien ennustaminen ja tarkkailu
  • ICE:   Meri jääpeitteen monitorointi ja tarkkailu
  • Hyydepatojen muodostuminen, vesivoimalaitokset
  • Jokien, järvien ja suistojen jäätutkimus
  • Merijään profilointi, FMI
  • Pohjajään monitorointi lähellä juomaveden ja jäähdytysveden sisäänottoja
  • Kemijoki Oy, Joensuun yliopisto, Kokemäen joki, FMI

Menetelmällä suoritetuista mittauksista on saatavilla runsaasti artikkeleita, joita löydät mm. seuraavasta linkistä: http://www.aslenv.com/swip-papers.html