HULEVESIen virtaaman & laadun määrittäminen

Hulevesien hallintaan

Hulevesien hallinnassa tärkeintä on veden määrän hallinta; määrällä on suora vaikutus hallittavan huleveden laatuun. Sademäärien lisääntyminen, pinta-alaltaan laajamittaisten parkkipaikkojen ja teollisuuspihojen kokoamien hulevesien määrät ovat kasvaneet voimakkaasti. Jo rakennettujen alueiden hulevesikuormituksen ohella tulee myös kiinnittää erityishuomiota rakentamisen aikaiseen hulevesien hallintaan.

GWM-Engineering Oy:n laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat myös alan johtavien valmistajien ratkaisut hulevesien määrän (m3/s) ja vedenlaadun reaaliaikaiseen mittaamiseen ja hallintaan. Esim. Itävaltalaisen Sommerin SQ-mittausasema edustaa alan ehdotan kärkeä. SQ-mittausasema on käytössä useissa mittauskohteissa eri puolilla maailmaa sekä hule- että tulvavesikohteissa ja käyttökokemukset ovat erittäin hyvät. Valitsemalla Sommerin valitset laatua, reaaliajassa.