HULEVESIen virtaaman JA virtausnopeuDEN on-line tieDOT valvomoon

Hule- ja teollisuusvesien määrän mittaamiseen ja mittaushistorian hallinnointiin

Hulevesien hallinnassa tärkeintä on veden määrän hallinta; määrällä on suora vaikutus hallittavan huleveden laatuun. Sademäärien lisääntyminen, pinta-alaltaan laajamittaisten parkkipaikkojen ja teollisuuspihojen kokoamien hulevesien määrät ovat kasvaneet voimakkaasti. Jo rakennettujen alueiden hulevesikuormituksen ohella tulee myös kiinnittää erityishuomiota rakentamisen aikaiseen hulevesien hallintaan.

SQ-virtausmittarit hule-ja jätevesille

Sommerin SQ on ainutlaatuinen siirrettävä Doppler- & tutkamittausjärjestelmä hulevesien määrän (l /s) ja virtausnopeuden (m/s) mittaamiseksi. Tulokset tallennetaan sisäiseen loggeriin, josta ennaltavalitulla mittausfrekvenssillä tallentuneet mittaustiedot on tarpeen mukaan siirrettävissä  palvelimelle. Mittaushistorian käsittely on helppoa sekä graafisesti että numeerisesti. SQ:n mittauskapasiteetti on korkea niin heikoissa virtaamissa kuin tulvahuippujen kuormittamissa putkissakin. Virtaus-nopeusjärjestelmän tarkkuuden on sertifioinut kuuluisa sveitsiläinen mittaustekniikan instituutti METAS. 

Asennus

SQ-mittausanturi asennetaan säädettävän tangon varassa esim. huleveden tarkistuskaivoon  noin 0,3-0,7 m huleveden pinnankorkeuden yläpuolelle . Järjestelmän asennus ei vaadi erillisten reikien poraamista kaivon seinämärakenteisiin tai kiinnitysulokkeiden asentamista, sillä anturi mittaa huleveden virtaamaa ylhäältä alaspäin. Kosketuksettoman mittaustavan ansiosta ei myöskään kaivon pohjalle tarvitse asentaa erillistä anturointia tai rakenteita, jotka alkaisivat padottamaan vettä ja keräämään hienoainetta. Anturin huoltotarve on vähäinen. Asennus tai huoltovaiheessa ei asentajan tarvitse mennä kaivon sisälle rakentamaan instrumentointia.

Tiedonsiirto ja tiedonhallinta

Tiedonsiirtomahdollisuudet; SDI-12, RS-485, analoginen 4..20mA, pulssisingnaali. Tiedonhallinta, joko mittausdata tallennetaan sisäiselle loggerille vaihtoehtoisesti lähetetään  Sommerin ylläpitämään palvelimelle tai asiakkaan omaan järjestelmään integroituna.

Sommerin SQ-mittausasema edustaa alan ehdotan kärkeä. SQ-mittausasema on käytössä useissa mittauskohteissa eri puolilla maailmaa sekä hule- että tulvavesikohteissa ja käyttökokemukset ovat erittäin hyvät. Valitsemalla Sommerin valitset laatua, reaaliajassa. 

Virtalähde ja toiminta-aika

SQ-virtausmittausasema toimii sisäisellä esim. pienellä 12V / 22Ah akulla (toiminta-aika 10 viikoa 5 minuutin mittausintervallilla, tiedot lähetetään 2 kertaa päivässä) tai 230V  jännitteellä.