aromaattisten hiilivetyjen testaaminen maaperästä ja vedestä

sitelab uvf-3100

UVF-3100 mittaa bensiiniä, lentokoneen polttoainetta, dieseliä, lämmitys-, raaka- ja voiteluöljyjä, kreosootteja, kivihiilitervaa ja useita muita raakaöljyhiilivetyjä.

Tulokset saat nopeasti vain viidessä minuutissa niin maaperästä, sedimentistä kuin vesinäytteistäkin. Sitelab:in uuttomenetelmä on tehokas ja tarkka. Se korreloi erittäin hyvin sertifioitujen laboratorioiden laaduntarkkailumenetelmien kanssa. Menetelmä on valittu parhaaksi EPA:n suorittamaan “TPH in Soil” arviointitutkimukseen osallistuneista menetelmistä. Julkaisunro EPA/600/R-01/080.

Tällä menetelmällä pystyt määrittämään myös tutkittavan alueen maaperässä esiintyvän polttoaineen iän ja tyypin. Sitelab:in UVF-3100A ja UVF-3100D mallit sisältävät kenttäsalkun, jossa on mukana kaikki tarvittavat työkalut testin suorittamiseksi kentällä. Analysaattorin optiset filtterit ovat herkkiä niin bensiinin, dieselin kuin öljyn eri esiintymismuodoille sekä PAH:ille. Valmistajan GRO-, EDRO- ja PAH-kalibrointipakkauksia käyttämällä varmistat nopeat ja tarkat sekä korkealaatuiset mittaukset.

Ota yhteyttä