Tuoteryhmät > VEDEN VIRTAUSMITTAUS, 3D-MALLINNUS, BATHYMETER, SIDE SCAN SONAR > IQ-Sarja; mittaukset putkista ja kanavista

virtaamamittaukset

sontek iq-sarja

- KANAVAT, SUURET PUTKET YLI 600 mm, LUONNON JOET

sontek iq-sarjan virtaamamittarit

Ratkaisu jatkuvatoimiseen virtaamamittaukseen erityyppisistä kanavista, putkista, siltarummuista jne.

SonTek-IQ:n virtaama-algoritmin määrittämismenetelmä perustuu laitteen nopeatahtisesti keräämiin satoihin kenttämittauksiin. Neljä virtaamamittaussädettä profiloi veden virtaamaa kolmiulotteisesti sekä vertikaali- että horisontaalisuunnassa. Näin varmistutaan koko virtaamamittausalueen kattavasta mittauksesta. Sisäänrakennettu paineanturi ja vertikaalinen akustinen säde toimivat rinnakkain mitaten veden korkeutta. Käyttäjän tarvitsee vain syöttää SonTek-IQ:n intuitiiviseen mittausohjelmaan kanavan geometria, niin virtaamatiedosto alkaa muotoutua muutamassa minuutissa.

IQ soveltuu käytettäväksi sekä säännöllisen muotoisissa rakennetuissa kanavissa että varauksin luonnon muovaamissa uomissa (joen poikkileikkauksen muoto ei saa muuttua). SonTek-IQ kerää virtaus- ja virtaamatietoja myös matalasta vedestä: jopa 8 cm syvyisestä vedestä. Sen 5-säde pulssisessa Dopplerissa on Modbus, SDI-12, RS232 ja analogivalmius. SonTek-IQ:lla keräät mittaustietoa päätösten tueksi.

SonTek-IQ Standard, SonTek-IQ Plus ja SonTek-IQ Pipe toimivat kaikki 3 MHz taajuudella. Standard-malli toimii 1,5 metrin syvyyteen, kun taas Plus- ja Pipe-mallit ovat ihanteellisia 5 metrin syvyyteen ulottuvissa mittauksissa. SonTek-IQ Plus ja Pipe sisältävät myös pidemmälle kehittyneitä jälkikäsittelytoimintoja mahdollistaen mittausaineiston syvällisemmän käsittelyn. Kaikkien laitemallien hyödyntämä algoritmi on SmartPulseHD.

TÄMÄ TUOTE MYÖS VUOKRATTAVISSA

Ota yhteyttä

PUH. 017-5800 818