pitkäaikaisseuranta

ysi exo2

- ANTIFOULING, MEKAANINEN HARJAPUHDISTUS MITTAUSANTUREILLE   - JOPA 90 PÄIVÄN HUOLTOVÄLILLÄ.

jatkuvatoimiseen mittaukseen ysi-exo2 joko realiaikaisella tiedonsiirolla tai sisäiseen muistiin tallentavana.

EXO2 vedenlaatusondilla voi kerätä mittaustuloksia joko sisäiseen muistiin tai ulkoiseen tiedonsiirtojärjestelmään. EXO2:ssa on optiona mekaaninen keskusharjapuhdistusjärjestelmä, joka harjaa mittausanturin mittapään ennen mittausta ja välitttömästi sen jälkeen. Näillä ominaisuuksilla on mahdollista päästä 90 vrk itsenäisiin mittaustuloksiin kirkkaissa vesistöissä. Digitaalinen anturiteknologia on uutta: ns. "älykkäät anturit", joiden sisällä on oma muisti, johon esim. kalibrointitiedot on tallennettuna. Näin ollen käyttäjä voi viedä esim. pelkän anturin EXO2- mittausasemalle ja vaihtaa uuden kalibroidun anturin käytössä olevan tilalle. Menetelmä on erityisen kätevä ns. kaukokohteissa. Perinteisestihän koko sondi on tarvittu kalibroinnin suorittamiseen.

EXO2:lla voi tehdä in-situ -mittauksia tai profiloida vesikolumnin 250 m asti.

Yhtäaikaa mittausparametrejä voi olla 6 vapaasti valittavana ja lisäksi sondissa on pinnankorkeus (optiona). Titaani-runkoiset älykkät digitaaliset anturit ovat erittäin nopeita vasteajaltaan ja helposti kalibroitavia.

EXO-sondit ovat uusinta teknologiaa ja tätä runkopohjaa käytetään seuraavat kymmenen vuotta. Lisäksi siíhen on ensi vuona tulossa mm. ravinneanturit. Voidaankin sanoa, että valitsemalla EXO-sondit olette mittausteknologian edelläkävijä koko vuosikymmenen.

Ominaisuudet:

Älyportit: Kukin anturiportti on yhteensopiva minkä tahansa EXO-vedenlaatuanturin kanssa ja kytketyn anturin tunnistaminen tapahtuu automaattisesti. 

Mekaaninen anturien puhdistusjärjestelmä.

GPS-mittapisteen paikannus ja mittapisteen merkitseminen kartalle.

Älykkäät titaani-runkoiset anturit: anturit ovat mikroprosessori-perusteisia antureita.

Useat tiedonsiirtomahdollisuudet jne.

 Anturivaihtoehdot:

 • sähkönjohtavuus ja lämpötila
 • liuennut happi (optinen)
 • fDOM (Fluorescent Dissolved Organic Matter, korvaa CDOM:in)
 • pH tai pH / ORP
 • syvyys (integroitu)
 • kokonaislevät (kaksikanavainen klorofylli ja sini-viherlevät)
 • sameus
 • jne.

 Mittaustulosten tallennusvaihtoehdot:

 • sondiin tallennus, vapaasti valittava mittausintervalli
 • tiedonsiirto ulkoiseen tiedonkeruujärjestelmään
 • mittaustiedon välitys tietokoneelle GPRS /GPS
 • in-situ: tulokset nähtävissä välittömästi EXO:n käsinäytöstä
Tutustu tuotteeseen lähemmin: http://www.exowater.com/exo2