Tuoteryhmät > JÄÄDYNAMIIKKA, HYYDE PADOT, TULVA

JÄÄDYNAMIIKKA

- PAKSUUS ja HYYDE -

swip ja ice profiler

Kanadalainen ASL on jäädynamiikan tutkimuksen uranuurtaja yli 30 vuoden kokemuksellaan. ASL:n kehittämät SWIP ja ICE-Profiler tuotteiden online-mittaukset ovat tärkeitä jokien ja merien jäädynamiikan ymmärtämisessä ja monitoroinnissa. SWIP-profilointimenetelmällä voit monitoroida reaaliaikaisesti erilaisia jokijään muodostumisia sekä vedenpinnalla että itse vesikolumnissa. Hyyteen muodostuminen on eräs käytetyimmistä sovellutuksista. Ice-Profiler on merijään tutkimuksessa ja mallinnuksessa hyvin laajalti käytössä. Suomessa suoritetaan mittauksia niin reaaliaikaisesti kuin dataloggerin muistiin keräämällä mm. seuraavanlaisissa kohteissa:

  • Jokien jääpeitteen monitorointi, tulvien ennustaminen ja tarkkailu
  • Hyydepatojen muodostuminen, vesivoimalaitokset
  • Jokien, järvien ja suistojen jäätutkimus
  • Merijään profilointi, FMI
  • Pohjajään monitorointi lähellä juomaveden ja jäähdytysveden sisäänottoja
  • Kemijoki Oy, Joensuun yliopisto, Kokemäen joki, FMI

Menetelmällä suoritetuista mittauksista on saatavilla runsaasti artikkeleita, joita löydät mm. seuraavasta linkistä: http://www.aslenv.com/swip-papers.html