vedenlaadun pitkäaikaisseuranta, tulokset valvomoon tai sisäiseen muistiin

vedenlaadun pitkäaikaiseen seurantaan

      - Laajat tiedonsiirto mahdollisuudet-

Vedenlaatua tarkkailtaessa on jatkuvatoimisista mittauksista tullut tärkeä osa vesistöjen online tilan arviointia. Harvakseltaan tapahtuvan näytteenoton rinnalla jatkuvatoimisilla antureilla kerätty tieto nostaa esille laadunvaihtelut lyhenkin aikajakson sisällä; Sondien/poijujen tuottaman tiedon avulla on helpompi tunnistaa syy-seuraussuhteita erilaisissa mittausympäristöissä. Onko laadunvaihtelun taustalla poikkeustilanne, ja mikä sellaisen vaikutus on alueelta kerättyihin tuloksiin? Olipa kyseessä ympärivuotinen tai jatkuva tarkkailu tai asetettuihin hälytysrajoihin perustuva mittaus, online tiedonsiirto (GSM/GPRS) on nykypäivänä hyvin suosittua ja kustannustehokasta. Tarjoamme tehokkaan ratkaisun kuhunkin tilanteeseen. Laajasta laitevalikoimastamme löydät varman vaihtoehdon - Avustamme oikean kokoonpanon löytymisessä ja tarpeen mukaan myös laitteiden asentamisessa varsinaiseen mittausympäristöön "avaimet käteen" -periaatteella. GWM-Engineering on tarjonnut jo kymmenen vuoden ajan myös vuokraus- ja leasing-vaihtoehdon.

Kysy meiltä, kun tarvitset tietoa jatkuvatoimisesta mittaamisesta.

Ota yhteyttä

PUH. 017-5800 818