HULEVESI; virtaama & laatu

Hulevesien hallinta- ja kosketusvapaa mittaminen reaaliaikaisesti + tiedonsiirto

Hulevesien hallinta on nykypäivänä yhä tärkeämpää. Sademäärien lisääntyminen ja laajojen rakennettujen parkkipaikkojen tai teollisuuspihojen kokoamat hulevede ovat kasvaneet voimakkaasti. Esittelemme teille alan johtavien valmistajien ratkaisut hulevesien määrän m3/s ja vedenlaadun reaaliaikaiseen mittaamiseen ja hallintaan. Sommerin SQ- mittausasema edustaa alan ehdotan kärkeä.