Tuoteryhmät > VEDEN NÄYTTEENOTTIMET: AVO- POHJA- ja JÄTEVESI > Pohjavesi: Öljylle - diffuusionäytteenkeräin

pohjavesi

diffuusionäytteet

equilibrator näytteenkeräin

EQUILIBRATOR -näytteenottimia käytetään laajasti paikoissa, joissa haihtuvat orgaaniset yhdisteet vaativat säännöllistä monitorointia. Pohjavesiputken huuhtelun eliminointi ja helppokäyttöisyys johtavat oleellisen pieniin näytteenottokustannuksiin. Tämä yksinkertainen teknologia yhdistettynä analyyttisten tulosten erinomaiseen korrelaatioon muiden menetelmien kanssa on edistänyt diffuusionäytteenoton hyväksymistä ja käyttöä mm. teollisuudessa ja konsultoinnissa.

Toimintaperiaate

Diffuusionäytteenoton perusteena on veden konsentraation dynaaminen tasapaino näytteenottimen ja pohjavesiputkessa olevan veden kesken. Sekoittuminen tapahtuu pääosin laminaari- ja horisontaalivirtauksena. Luonnollisen pohjavesivirtauksen lisäksi molekyylidiffuusio saa aikaan sen, että liukenevat yhdisteet pysyvät tasaisesti jakautuneena ja tasapainossa näytteenottimen sekä pohjavesiputkessa olevan veden kesken. Sama dynamiikka pätee myös muualla.

Tutustu lähemmin esitteeseen ja kysy tarvittaessa lisätietoja meiltä!

Ota yhteyttä

PUH: 017-5800 818