Tuoteryhmät > MAAPERÄN RASKASMETALLIPITOISUUDET XRF:LLÄ

RASKASMETALLIT MAASTA.

Olympus DELTA XRF-Raskasmetallianalysaattori

Tuotesivullamme "XRF-analysaattori" laajempi kuvaus laitteesta

DELTA Soil -analysaattori on Suomen ylivoimaisesti eniten käytössä oleva XRF-analysaattori pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuskohteiden mittaamiseen, kartoittamiseen ja kunnostustöiden toteuttamiseen. Suomessa jo yli 200 analysaattoria.

Delta XRF-röntgenputkianalysaattorilla voidaan mitata maaperästä ja sedimenteistä sekä US EPA:n säätämät 13 tärkeintä maaperää saastuttavaa metallia (RCPA, priority pollutant metals in soil) että Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset raskasmetallit yhteensä 28 alkuainetta. Tarvittaessa mitattavia alkuaineita voi vaihtaa asiakaskohtaisesti.

Delta on markkinoiden tehokkain kannettava XRF. Sen teho on 4 W, ja siinä on laaja-alainen  optimoitu detektori 30 mm², jota käytetään 8 eri filtterin läpi. Analysaattorin peruskalibroinnin (NIST- pohjainen) lisäksi asiakas voi itse luoda 32 eri matriisipohjaista kalibrointia pikavalikkoon (User Calibration) ja antaa niille haluamansa nimen, esim. Tuhka-ICP tai Moreeni-AAS. Ominaisuus on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi erityisesti kaivosteollisuudessa, jossa jokaisella kaivoksella on oma kivimatriisinsa, jonka pitoisuudet ovat usein myös ICP ja/tai AAS -menetelmillä määritetty. Maksimitarkkuuden saavuttamiseksi on analysaattori kalibroitavissa laboratoriotuloksia vastaan.

Ota yhteyttä