Tuoteryhmät > LIBS C+; hiili-ja ruostumattomat teräkset

kriittisten materiaalien tarkastukseen  Z-200 c+

hiiliteräkset sekä ruostumattomat ja niukkaseosteiset teräkset

kriittisten materiaalien tarkastus

SciAps Z-200 C+

Ylpeänä esittelemme SciAps´in hiili- ja ruostumattomien terästen hiilipitoisuuden määrittämismenetelmän. Kannettava Z-200 C+ LIBS-analysaattori (laser induced breakdown spectroscopy) on ainoa laatuaan maailmassa; terästen hiilipitoisuuden määrittäminen perustuu 1064 nm pulssimaiseen laseriin, joka toimii 5,5 mJ/pulssi- ja 50 Hz toistotiheydellä. Spektrometri kattaa taajuusalueen 190 nm - 620 nm. Lisäksi korkearesoluutioinen spektrometri (0,06 nm FWHM) kattaa hiiliketjut 193 nm aallonpituudella. Menetelmä edellyttää pienikokoisen, vaihdettavan argonkaasusäiliön käyttöä. Laitteen kahvaosan sisällä sijaitsevan säiliön kaasu riittää noin 125-150 hiiliteräsanalyysiin. Perusterästen analysointeja voi yhdellä säiliöllä suorittaa noin 600 kpl.

Malli Z-200 C+:
• Ruostumattomat perusteräkset, hiili, sekä Si, Al, Ti, V, Cr Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, Se, W.
• Kalibroinnin rautapohjaisille teräksille sisältäen mm. Si, Al, Ti, V, Cr, Mn, (Fe erot huomioiden), Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W, Pb.
• Hiilikalibroinnin välille 0-1 %. Käyttäjä voi laajentaa mitattavaa pitoisuusaluetta tai luoda  lisäkalibrointeja esim valuteräksille.
• Hiiliekvivalentti (CE) kaavat ja laskennat, Mn:C -suhdeluvut ja jäännösalkuaineiden summat.
• Erittäin hyvä alumiinin mittauksissa

ProfileBuilder tietokone/tablettiohjelmisto eri pohjamateriaalien tai pitoisuusalueiden kalibrointien laatimiseen.
• Hiilen kalibrointitarkistus- ja poikkeamakorjausstandardit (3).  

Mittausmateriaalin valmistelu
Menetelmä edellyttää näytepinnan valmistelun hiomalla. Tähän tarkoitukseen on olemassa erillinen hiomalaite ja -tyynyt. Pienikokoinen hiomalaite pyörii > 5,000 rpm, ja siihen on valittavissa Al2O3 tai ZrO keraamiset hiomatyynyt. Menetelmä noudattaa samaa suositusta kuin kipinäspektrometrien osalta on annettu. Mikäli mittaat matalahiilisiä teräksiä, vaihda hiomatyynyä useammin, esim. joka 5 mittausmateriaalin välein. Mikäli hiot korkean hiilipitoisuuden sisältäviä näytteitä, on hyvä vaihtaa hiomatyyny ennen kuin siirryt takaisin matalahiilipitoisten terästen hiomiseen. Näin vältät ristiinkontaminaation.

Näin mittaus etenee
“Test” on yksittäinen Z LIBS -analysaattorilla suoritettava mittaus. Laser rasteroi mitattavasta teräksestä kutakin näytettä kohden kuusi eri kohtaa ja laskee keskiarvon kuuden mittauskohdan yhteistuloksesta. Tähän kuluu 3 sekuntia. Kuuden pistemittauksen perusteella tunnistetaan teräksessä pienelläkin alueella mahdollisesti esiintyvät epäpuhtaudet, sillä säteen halkaisija on < 100 um. Rasterointi on tyypillinen LIBS mittauksissa, mutta kipinäspektrometrissä ei niinkään, sillä OES polttoalue on paljon laajempi kuin laserilla. Lopullinen mittaustulos kostuu kahdesta tai kolmesta LIBS mittaustuloksesta, jotka laitteen ohjelmisto on automaattisesti keskiarvoistanut. Kukin mittaus kestää 3 sekuntia, joten koko mittaukseen kuluu noin 9-15 sekuntia keskiarvolaskentaan sisällytettyjen mittausten määrästäriippuen. Laite on säädettävissä usean perättäisen mittauksen automaattisen käynnistymiseen tai käyttäjä voi suorittaa kunkin mittauksen erillisenä.        

Kysy lisää Juhalta ja pyydä demo  puh. 0400-299660